เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 กองช่าง อบต.หนองม่วง ได้ดำเนินการซ่อมเครื่องสูบน้ำ(ซัมเมอร์สซิเบิล) บริเวณบ้านหนองตาเบี้ยว หมู่ 9 ตำบลหนองม่วง

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments