ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาค่าแรงช่างซ่อมแซมโครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการฯ(โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

   

ประชุมการสำรวจปัญหาและความต้องการในพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดลพบุรี 20 ปี

ประชุมการสำรวจปัญหาและความต้องการในพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดลพบุรี 20 ปี

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 นางสาวธนพร แป้นจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง เข้าร่วมประชุมการสำรวจปัญหาและความต้องการในพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดลพบุรี 20 ปี พ.ศ. 2566 – 2585 เพื่อระดมความคิดเห็นในการพัฒนาจังหวัดลพบุรี โดยมี นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานประชุม พร้อมด้วย นายสุรเดช สร้อยอุทา นายอำเภอหนองม่วง เเละส่วนราชการอื่นๆ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมอลงกต ที่ว่าการอำเภอหนองม่วง

โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีชีวิตสดใส

โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีชีวิตสดใส

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง นำโดยนางสาวธนพร แป้นจันทร์ นายกอบต.หนองม่วง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงาน ลูกจ้าง เเละเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลหนองม่วง จัดโครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีชีวิตสดใส โดยมีกิจกรรมตรวจสุขภาพเเละรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปี พ.ศ. 2566

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปี พ.ศ. 2566