โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2566

วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง นำโดย นางสาวธนพร แป้นจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง จัดโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยร่วมกับสภาเด็กเเละเยาวชนตำบลหนองม่วง         

โครงการเฝ้าระวังด้านอาหารปลอดภัย เพื่อประชาชนสุขภาพที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2566

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 นางสาวธนพร แป้นจันทร์ นายกอบต.หนองม่วง ร่วมกับโรงพยาบาลหนองม่วง ลงพื้นที่ตรวจสอบตลาดนัดเเละร้านอาหารในเขตพื้นที่ อบต.หนองม่วง ตามโครงการเฝ้าระวังด้านอาหารปลอดภัย เพื่อประชาชนสุขภาพที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการเเข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ในเขต อบต.หนองม่วง ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการเเข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ในเขต อบต.หนองม่วง ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง นำโดย นางสาวธนพร แป้นจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง จัดโครงการเเข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ในเขต อบต.หนองม่วง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรเดช สร้อยอุทา นายอำเภอหนองม่วง เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี นายนรินทร์ คลังผา ส.ส.เขต 4 ลพบุรี นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองม่วง นายสุรศักดิ์ อินทุกรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง พ.ต.อ.สมคเน ศรีนาราง ผกก.สภ.หนองม่วง ปลัดอำเภอเเละเจ้าหน้าที่อำเภอหนองม่วง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตำบลหนองม่วง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หนองม่วง ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.หนองม่วง เเละประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมการเเข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ณ สนามกีฬาหน้าอำเภอหนองม่วง