โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2566

โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2566 นายสุวรรณ์  อ้นวงค์  บ้านเลขที่ 10  หมู่ที่ 6 ตำบลหนองม่วง นายไจพจน์  พรมมี  บ้านเลขที่ 27/4  หมู่ที่ 6 ตำบลหนองม่วง

โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2566

โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2566 นางสาวสุรีพร  ฟักทองคำ  บ้านเลขที่ 35  หมู่ที่ 5 ตำบลหนองม่วง  นายกฤษณะ   อ่ำบัว  บ้านเลขที่ 59/2  หมู่ที่ 9 ตำบลหนองม่วง

เดินแห่ขบวนอนุรักษ์ประเพณีไทย

เดินแห่ขบวนอนุรักษ์ประเพณีไทย

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2566 นางสาวธนพร แป้นจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานเเละลูกจ้างอบต.หนองม่วง ร่วมเดินเเห่ขบวนอนุรักษ์ประเพณีไทย สรงน้ำพระ ชักพระศรีอริยเมตไตร แห่ฉลองพัดยศสมณศักดิ์ พระครูอัมพสราภิวัฒน์ เจ้าคณะตำบลหนองม่วง บริเวณรอบตลาดหนองม่วง เนื่องในงานสงกรานต์ ประจำปี 2566

โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2566

โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2566

โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2566 นางณัฐรภา  บุญไพย์  บ้านเลขที่ 582  หมู่ที่ 1 ตำบลหนองม่วง นางบุญเรือน  พ่วงจีน  บ้านเลขที่ 50/4  หมู่ที่ 7 ตำบลหนองม่วง  นายละออง  นิ่มประดิษฐ์  บ้านเลขที่ 93  หมู่ที่ 9 ตำบลหนองม่วง