โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหากลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้

โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหากลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้

นางสาวธนพร แป้นจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองม่วง พร้อมด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่ อบต. หนองม่วง และโรงพยาบาลหนองม่วง มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่แก่ผู้มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหากลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้

กิจกรรม  “สัปดาห์แห่งการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ”

กิจกรรม “สัปดาห์แห่งการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ”

อบต.หนองม่วง  ได้จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน  ให้ความรู้ และเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ      

แข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์  ประจำปี  2566

แข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2566

  อบต.หนองม่วง  ร่วมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ประจำปี  2566  ณ  เทศบาลตำบลหนองม่วง  

ประกาศกำหนดวัน  เวลา  สถานที่สอบข้อเขียน  สอบสัมภาษณ์ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ

ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานวิชาการ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานวิชาการ