ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาค่าแรงช่างซ่อมแซมโครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการฯ(โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)