กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง
นำโดยนายจิรายุ กลมกล่อม นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง ได้รับมอบหมายจาก นายกธนพร แป้นจันทร์
ออกพื้นที่ซ่อมแซมระบบประปา หมู่.4  เนื่องจากน้ำไม่ไหล ให้กลับมาใช้ได้ตามปกติ

   

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments