องคฺ์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การดำเนินมาตรการลดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน และสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ตาม OR Code

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments