ศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและปรามปราบยาเสพติดอำเภอหนองม่วง ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก  โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรเดช สร้อยอุทา  นายอำเภอหนองม่วง เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงเรียนหนองม่วงวิทยา  อำเภอหนองม่วง  จังหวัดลพบุรี  เพื่อเป็นการร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์  สร้างการรับรู้  เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี พ.ศ. 2566

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments