นางสาวธนพร  แป้นจันทร์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง คณะผู้บริหาร พร้อมทั้งสมาชิกสภาองค์การบริการส่วนตำบล และพนักงานส่วนตำบล  ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย  28  กันยายน  (Thai  National  Flag  Day)  ประจำปี 2566  เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  และเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในวันพระราชทานธงชาติไทย

 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments