เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 นางสาวธนพร แป้นจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานเเละลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ชวนชาวลพบุรีเเต่งไทยทั้งเมือง ประจำปี 2566 บริเวณหน้าวัดวาปีอัมพาราม(วัดหนองม่วง) – จิ้นโฮมเซ็นเตอร์

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments