องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง นำโดยนางสาวธนพร แป้นจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง พนักงานส่วนตำบล เเละพนักงานจ้าง เเต่งชุดไทยร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวน ชาวลพบุรีพร้อมเเต่งไทยทั้งเมือง ประจำปี 2567 โดยได้รับเกียรติจาก ร้อยตำรวจตรีหญิง สายสุนี ไกรนรา นายอำเภอหนองม่วง เป็นประธานในพิธี ร่วมกับส่วนราชการในพื้นทีอำเภอหนองม่วง ณ บริเวณวัดหนองม่วงถึงบริเวณสี่เเเยกหนองม่วง

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments