คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วงและพนักงานส่วนตำบล

ได้เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน 2567 – 19 มิถุนายน 2567 โดยขบวนเคลื่อนธงตราสัญลักษณ์ของจังหวัดลพบุรี ได้เคลื่อนผ่านมายังอำเภอโคกสำโรง (ระยะทางตั้งแต่อำเภอลำสนธิ – ชัยบาดาล – โคกสำโรง – เมือง – ท่าวุ้ง) ณ บริเวณวงเวียนโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments