เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 นางสาวธนพร แป้นจันทร์ นายกองค์การบริหาส่วนตำบลหนองม่วง พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมโครงการประชุมชี้เเจงเเละให้ความรู้การจัดทำผังภูมิสังคม เพื่อการบริหารจัดการน้ำ หมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo – social Map) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments