คุยกับนายกธนพร แป้นจันทร์

ดิฉันนางสาวธนพร  แป้นจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง ขอน้อมรับฟังคำแนะนำ ข้อเสนอแนะ พร้อมรับฟังปัญหาจากการปฎิบัติงานของพนักงานและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง จากทุกท่านด้วยความยินดี โดยปัญหาของทุกท่านจะได้รับการตรวจสอบและแก้ไขโดยทันที ขอขอบคุณ

นางสาวธนพร  แป้นจันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง

ท่านสามารถโพสข้อความ คำแนะนำ ข้อเสนอแนะเพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง ดำเนินการได้ที่นี่ …..