วันที่ 23 ธันวาคม 2566 นางสาวธนพร แป้นจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง เข้างานวันครบรอบ 4 ปี วันก่อตั้งมูลนิธิจิ้นง่วนเส็ง ประจำปี 2566 เเละร่วมมอบข้าวสารให้กับประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานดังกล่าว

              

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments