อำเภอหนองม่วง  จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566  โดยได้รับเกียรติจากนายสุรเดช สร้อยอุทา นายอำเภอหนองม่วงเปิด เป็นประธานเปิดพิธี ณ วัดหนองตาแดง ตำบลยางโทน อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments