วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นางสาวธนพร แป้นจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง ลงพื้นที่ร่วมกับอำเภอหนองม่วงเเละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจเยี่ยม ติดตาม สอบถามปัญหาอุปสรรค และความเป็นอยู่ พร้อมกับมอบ สิ่งของ และถุงยังชีพให้แก่เยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ปีการศึกษา 2566 จำนวน 2 ราย ประกอบด้วย
1. ด.ญ.กานดารัตต์ เอี่ยมจันสะอาด ม.6 ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง จังหวัดลพบุรี เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม
2. นางสาวกันติชา มากเกิด ม.3 ต.ชอนสารเดช อ.หนองม่วง จังหวัดลพบุรี เรียนชั้น ปวช.ปี 1 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments