นางสาวธนพร  แป้นจันทร์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง  พร้อมคณะผู้บริหาร  และคุณแม่ประสิทธิ์  แป้นจันทร์พร้อมครอบครัวแป้นจันทร์
ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ในวันที่ 13 เมษายน 2567
ณ วัดถ้ำเขากระเจียว
และ ณ วัดบ่อยาง  อำเภอหนองม่วง  จังหวัดลพบุรี

 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments