องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง นำโดย นางสาวธนพร แป้นจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภาอบต. ลงพื้นที่สำรวจน้ำท่วมขังระบายไม่ทันบริเวณ หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 สาเหตุเกิดจากทางระบายน้ำตื้นเขิน มีวัชพืชกีดขวางทางน้ำ จึงทำการขุดลอกถางป่าโดยรถเเม็คโค เเละสำรวจถนนในพื้นที่เพื่อวางเเผนดำเนินการกำจัดวัชพืชสองข้างทาง เเละซ่อมเเซมถนนที่ชำรุดในการต่อไป

   

       

       

    

           

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments