การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองม่วง  แจ้งขอดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน  ในวันที่  19  กรกฎาคม  25666  ตั้งแต่เวลา  09.00 น.  ถึง  13.00 น.  เพื่อจะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ประกอบหัวเสาไฟฟ้าแรงสูง  บริเวณปากทางเข้าบ้านหนองตาเบี้ยว  หมู่ที่  9  ตำบลหนองม่วง  อำเภอหนองม่วง  จังหวัดลพบุรี  ซึ่งหากปล่อยทิ้งไว้อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในระบบจำหน่าย  จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการดับกระไฟฟ้าแรงสูงในปฏิบัติงาน  เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน   หากดำเนินการดังกล่าวเสร็จก่อนกำหนด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาหนองม่วง  จะเร่งกระจายไฟฟ้าให้ทันที และอภัยในความไม่สะดวก ณ โอกาสนี้

 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments