กรมควบคุมโรคแจ้งเตือนประชาชน เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝน ขอให้ระมัดระวังการซื้อหรือเก็บเห็ดป่า เห็ดขึ้นเองตามธรรมชาติ มากิน #อาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้
โดยในปีนี้พบผู้เสียชีวิตแล้ว 2 ราย จากการกินเห็ดพิษ ขอให้ประชาชนระมัดระวังเรื่องเห็ด ไม่รู้จัก ไม่แน่ใจ ไม่เก็บ ไม่กิน!!

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments