อบต.หนองม่วง ขอความร่วมมือประชาชนทุกท่านที่อยู่ในเขตพื้นที่ #บ่อขยะอบต.หนองม่วง ห้ามนำขยะเข้ามาทิ้งในบ่อขยะอบต. หนองม่วง หากฝ่าฝืนจะปรับตามกฎหมายค่ะ

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments