ในวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง จะทำการปิดการจ่ายน้ำ บริเวณหมู่ 3 ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.00 น. เนื่องจากจะดำเนินการเป่า – ล้างบ่อน้ำ จึงเรียนแจ้งประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวกักเก็บน้ำไว้ล่วงหน้าด้วยค่ะ จึงขอภัยในความไม่สะดวก ขอบคุณค่ะ

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments