กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง สมัยสามัญ พ.ศ. 2565

กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565

 

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565

32.2

 

เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565

32.3

 

ประชาสัมพันธ์  และเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565

32.4

 

 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments