กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565

กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565

 

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง  สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565

4.2

 

เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565

4.3

 

ประชาสัมพันธ์ และเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565

4.4
ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments