ตะกร้าถักจากเชือกมัดฟาง

ของดีตำบลหนองม่วง

ตะกร้าถักจากเชือกมัดฟาง
เจ้าของ  กลุ่มสตรีแม่บ้านองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง
ผู้นำกลุ่ม  นางยุพเยาว์ บุญมาก
ที่ตั้ง/บริเวณ  อบต.หนองม่วง ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 
ราคาเริ่มต้น  — บาท
โทร. 062-5257495

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง

สนับสนุน ส่งเสริม การประกอบอาชีพของประชาชน เพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืน