นายอำพล  อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิ ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในพื้นที่อำเภอหนองม่วง ร่วมกับ นายสรุเดช  สร้อยอุทา นายอำเภอหนองม่วง  นางสาวธนพร  แป้นจันทร์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง  กิ่งกากาดอำเภอหนองม่วง  และพัฒนาการหนองม่วง  โดยมอบทุนการศึกษาให้  เด็กหญิงกานดารัตน์  เอี่ยมจันสะอาด  พร้อมกับเครื่องบริโภค-อุปโภค จากกิ่งกาชาดอำเภอหนองม่วง

 

 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments