วันที่ 4 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง นำโดย นางสาวธนพร แป้นจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โดยมีนายสุรเดช สร้อยอุทา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครูเเละนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง ส่วนราชการต่างๆ ณ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

        

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments