วันที่ 26 ธันวาคม 2566 นางสาวธนพร แป้นจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง เข้าร่วมพิธีพุทธราภิเษกวัตถุมงคล งานปิดทอง ฝั่งลูกนิมิต ผูกสีมาอุโบถส์ ณ วัดสวนสวรรค์ ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

           

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments