นางสาวธนพร แป้นจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำลบลหนองม่วงคณะผู้บริหาร เเละพนักงานส่วนตำบล ร่วมกับนายธวัชชัย ดงน้อย ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอหนองม่วง นายนิราศรพ พรมกลาง ปลัดอำเภอฯ ลงพื้นที่มอบที่นอนและรถเข็นให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางและผู้สูงอายุที่บกพร่องด้านการเคลื่อนไหว จำนวน 7 ครัวเรือน เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments