เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 8.00 น. นายอำนวย ดอนไพร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง เข้าร่วมพิธีเปิดชุมชนต้นแบบในการดูแลโรคหลอดเลือดสมอง และร่วมเดินรณรงค์เพื่อประชาชนรู้จักการดูแลตนเอง ให้รู้ถึงสาเหตุและปัญหาจนไปถึงการแก้ไขโดยมีสาเหตุจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง ณ วัดหนองเสมา ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments