นางสาวธนพร แป้นจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์รณรงค์สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments