เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2566 นางสาวธนพร แป้นจันทร์ นายกองค์กาบริหารส่วนตำบลหนองม่วง เข้าร่วมพิธีปิดโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพสังคมอำเภอหนองม่วง โดยมีนายสุรเดช สร้อยอุทา นายอำเภอหนองม่วง เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมอลงกต ที่ว่าการอำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments