เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวธนพร เเป้นจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเเละให้ความช่วยเหลือน้ำอุปโภค-บริโภค ให้กับวัดถ้ำสันติสุข ตำบลหนองม่วง เนื่องจากเครื่องสูบน้ำชำรุดชั่วคราว โดยได้รับความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค – บริโภคจากเทศบาลตำบลหนองม่วง

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments