พิธีถวายราชสักการะ  และกล่าวถวายราชสดุดี  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 5  เนื่องในโอกาส
“วันท้องถิ่นไทย  ประจำปี  2567  วันจันทร์ที่  18  มีนาคม  2567 “
ณ  บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ศาลากลางจังหวัดลพบุรี  อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments