วันที่ 23 ตุลาคม 2566 นางสาวธนพร แป้นจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.เเละพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566 เนื่องในวันปิยะมหาราช โดยมี นายสุรเดช สร้อยอุทา นายอำเภอหนองม่วง เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

     

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments