เนื่องจากในช่วงฤดูแล้งระหว่างเดือนธันวาคม-เดือนเมษายน ของทุกปี มักจะเกิดปัญหาไฟป่าและวิกฤติหมอกควัน รวมทั้งปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน (50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพและมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยมีสาเหตุเกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากยานพาหนะ การเผาวัสดุทางการเกษตร ไฟป่า และกระบวนการอุตสาหกรรม
PM 2.5 สามารถแพร่กระจายสู่ทางเดินหายใจเข้าไปถึงถุงลมในปอดได้ เป็นผลทำให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจและโรคปอดต่าง ๆ หากได้รับในปริมาณมากหรือเป็นเวลานานจะสะสมในเนื้อเยื่อปอด ทำให้การทำงานของปอดเสื่อมประสิทธิภาพลง ทำให้หลอดลมอักเสบ มีอาการหืดหอบ
ด้วยเหตุนี้ จึงขอรณรงค์ให้ประชาชนทุกท่านช่วยกันดูแลป้องกันและตระหนักถึงอันตราย โดยขอความร่วมมือปฏิบัติดังนี้
1. งดการเผาในที่โล่ง เช่น การเผาไร่อ้อย เผาเศษวัสดุทางการเกษตร กิ่งไม้ ใบไม้ และเผาขยะมูลฝอย ลดการใช้ยานพาหนะที่มีควันดำ
2. ให้ประชาชนทุกท่านป้องกันตนเอง โดยการสวมหน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการออกจากบ้านเรือน ปิดประตูหน้าต่าง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็ก คนชรา และสตรีมีครรภ์ ให้เฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ ควรงดกิจกรรมกลางแจ้ง หรือหากจำเป็นต้องอยู่กลางแจ้งควรใช้หน้ากากอนามัยที่สามารถป้องกันฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน
3. ขอให้ติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและค่าฝุ่นละอองขาดเล็ก PM 2.5 เป็นประจำ ทางเว็บไซต์ http://www.air4thai.com และแอพพลิเคชั่น air4thai
ทั้งนี้ เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพอากาศและสุขภาพของตัวท่านเอง

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments