ภาวะโลกร้อน คืออะไร ? และเราสามารถช่วยลดภาวะโลกร้อยได้อย่างไรบ้าง ?
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง ขอรณรงค์ ให้ทุกท่าน ร่วมกันลดภาวะโลกร้อน โดยปฏิบัติดังนี้
👉 1. คัดแยกขยะโดยใช้หลัก ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่
👉2. งดการเผาในที่โล่ง
👉3. ใช้ถังขยะเปียกลดโลกร้อน กำจัดขยะเศษอาหารในครัวเรือน
👉4. ติดตั้งบ่อดักไขมันในอาคาร
👉5. ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว
👉6. สมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
👉7. ปลูกฝังและรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ช่วยกันแก้ไขปัญหาภาวะลดโลกร้อน
#ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม  #ท้องถิ่นช่วยลดโลกร้อน
ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments