กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง ได้ดำเนินการซ่อมแซมทางสาธารณะ หมู่ 4 ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี เพื่อการจราจรที่ดีขึ้นและลดอุบัติเหตุ

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments