องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง ดำเนินการพ่นหมอกควันควบคุมการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก ณ สำนักสงฆ์ถ้ำภูผาเจริญธรรมใหม่

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments