องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง ดำเนินการพ่นหมอกควันควบคุมการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกหมู่ 6 ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments