นางสาวธนพร แป้นจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง พร้อมด้วยผู้บริหาร ทีมช่างอบต.หนองม่วง และนายชาญณรงค์ พวงเปลี้ย ส.อบตหมู่ที่ 6 ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง โดยการวางท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่ที่ 6 บ้านหนองแดง ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี เพื่อให้น้ำระบายได้สะดวกมากยิ่งขึ้น และขอขอบคุณห้างหุ้นส่วนจำกัด จิ้นโฮมเซ็นเตอร์ ที่ได้อนุเคราะห์รถแบคโฮมาดำเนินการในครั้งนี้ค่ะ

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments