นางสาวธนพร  แป้นจันทร์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง  มอบกรวยจราจร  ให้กับสถานีตำรวจภูธรหนองม่วง

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่บนท้องถนนของเจ้าหน้าที่  ในการตั้งจุดตรวจ  จุดสกัด  และดูแลอำนวยความสะดวกด้านการจราจร  ให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วไป   

เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางในเขตพื้นที่อำเภอหนองม่วง

อบ

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments