นางสาวธนพร แป้นจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง ร่วมกิจกรรมตลาดนัดเเก้หนี้ อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ณ ที่ว่าการอำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี  โดยให้คำปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ  และส่งเสริมอาชีพ  เพิ่มรายได้ลดรายจ่ายภายในครัวเรือน

 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments