นางสาวธนพร  แป้นจันทร์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง พร้อมคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต.หนองม่วง  และพนักงานส่วนตำบล
ร่วมงานสืบสานงานประเพณีสงกรานต์  พ.ศ.  2567  ขบวนแห่อนุรักษ์ประเพณีไทย สรงน้ำพระ ชักพระศรีอริยเมตไตรย รอบตลาดหนองม่วง

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments