กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมไฟสาธารณะ บริเวณหน้าวัดบ่อยาง หมู่ 9 ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี เพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติ

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments