นางสาวธนพร  แป้นจันทร์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง  และพนักงานส่วนตำบล  เข้าร่วมการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่  ประจำปี  2567  โดยได้รับเกียรติจากนายวันลพ  สนแก้ว  นายอำเภอหนองม่วง  เป็นประธานเปิดพิธิ  และเข้าร่วมการซ้อมแผน  และได้รับเกียรติจากท่าน  ส.จ.พิสุทธิ์  รัตนวิลัย  ส.จ.เขตอำเภอหนองม่วง , นายกิตติศักดิ์  วัฒนสิงห์ดำรง  นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบลในพื้นที่เขตอำเภอหนองม่วง  , โรงพยาบาลหนองม่วง , สาธารณสุขอำเภอหนองม่วง , ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล , ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรหนองม่วง , หัวหน้าการไฟฟ้าอำเภอหนองม่วง  ,  ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทหนองม่วง , ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยา , ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวะหนองม่วง , ผู้อำนวยการนารายณ์บางกอกรับเบอร์  , มูลนิธิร่วมกตัญญู จุดหนองม่วง , มูลนิธิจิ้นง่วนเส็ง เข้าร่วมแผน ณ  ศาลาประชาคมหมู่ 7  เพื่อเตรียมความพร้อมรับอุบัติเหตุ  ที่อาจจะเกิดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่มีวันหยุดยาว

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments