วันที่ 8 สิงหาคม 2566 นางสาวธนพร แป้นจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ของจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี โดยมีนายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว พร้อมด้วย นางสุวจี ศิริปัญโญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นำคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ส่วนราชการประจำจังหวัดลพบุรี ออกหน่วยบริการประชาชนให้บริการรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน โดยได้ร่วมกันมอบรถวีลแชร์ มอบเงินสงเคราะห์ (พมจ.) และถุงยังชีพแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม (กาชาด) โดยมี นายสุรเดช สร้อยอุทา นายอำเภอหนองม่วง ปลัดอำเภอเเละหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น เเละประชนในพื้นที่ตำบลบ่อทองให้การต้อนรับ

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments