นางสาวธนพร แป้นจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ร่วมกับปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลหนองม่วง เจ้าหน้าที่สาธารณะสุข ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกลิ่นเหม็นลานตากพืชผลการเกษตรเเละอาหารสัตว์ในพื้นที่ เเละร่วมกันหาทางเเก้ไขทุกฝ่าย ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments